12 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów z pięciu klas pierwszych. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Ubrane na galowo, w „żakowskich” czapkach, dzieci prezentowały się bardzo uroczyście.

W bogatym programie artystycznym wszystkie klasy zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Następnie w podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją Szkołę, swym zachowaniem i nauką przynosić dumę swoim rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu, dyrektor szkoły, p. Iwona Nowicka dokonała symbolicznego pasowania pierwszaków na uczniów. Od tej chwili stali się oni pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej rodziny.

Życzenia udanego startu w uczniowskie życie złożyli obecni na uroczystości wiceburmistrz miasta Redy, p. Łukasz Kamiński i miejski radny, p. Radosław Farion.

 

                                                                               Tekst J. Oller-Izdebska, fot. J. Oller-Izdebska, M. Zwolińska, W. Muża

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki