– Rozpoczęcia dla klas I – VIII odbędą się na PATIO.

– Dzieci i rodziców z grup przedszkolnych zapraszamy na dużą halę.

– W razie pogorszenia pogody (przy deszczu), wszystkie inauguracje odbędą się na hali sportowej.

– Dzieci, uczniów i rodziców obowiązuje osłona ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu.

 W przypadku obecności rodziców – dziecku może towarzyszyć jedna osoba.

l. p. godzina klasy miejsce Dodatkowe uwagi
1. 9.00 IV, V, VI PATIO

[lub hala sportowa]

 

Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
2. 9.45 VII, VIII Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
3. 10.30 II, III  Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
4. 11.00 I PATIO

[lub hala sportowa]

 Przydział uczniów do klas; spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
5. 12.00 0

(grupy

przedszkolne)

Hala sportowa Przydział dzieci do grup;

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły

i wychowawczyniami – informacje dotyczące zasad funkcjonowania grup przedszkolnych;

·      Wejście na patio: od ulicy Ceynowy – wejście główne (przy boisku) lub od frontu szkoły – przez parking, dookoła szkoły. Prosimy NIE PRZECHODZIĆ PRZEZ SZKOŁĘ, tylko kierować się na miejsce inauguracji drogami zewnętrznymi.
·  Wejście na halę: od ulicy Ceynowy – wejście główne (przy boisku) lub przez plac zabaw – drzwi ewakuacyjne na hali
  • Rodzice uczniów klas I i nowych uczniów z innych klas otrzymają od wychowawców kody dostępu i instrukcję do zalogowania do dziennika elektronicznego Librus. Kody dostępu wydawane będą za osobistym pokwitowaniem rodzica – prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
  • Po zakończeniu spotkań inauguracyjnych (i po załatwieniu ewentualnych spraw formalnych) prosimy o opuszczenie terenu szkoły i nie zbieranie się w budynku ani przy budynku szkoły.
  • ZAPISY DO ŚWIETLICY:  zapisy uczniów do świetlicy szkolnej będą prowadzone w dniu 1 września w holu na wprost głównego wejścia do szkoły.
  • OBIADY DLA UCZNIÓW SP: koszt pojedynczego obiadu – 7,20 zł.; koszt obiadu w abonamencie – 5,70 zł. (1,50 – dofinansowanie z UM); obiady dla SP będą wydawane od 6 września; informację o zasadach zamówienia i opłacania posiłków oraz formularze zgłoszenia będą dostępne w pokoju kadr oraz na stronie www szkoły.
  • STAWKA ŻYWIENIOWA DZIECKA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ: 10,50 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki