1) Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przedszkolnych odbędzie się w dniu 1 września b. r., o godz. 12.00 na terenie szkolnej hali sportowej [ – informacje w Harmonogramie rozpoczęcia roku].

2) Po rozpoczęciu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla Rodziców z udziałem Dyrektora szkoły i Pań wychowawczyń. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. takie sprawy, jak:

– dostęp Rodziców do e-dziennika Librus i do elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka (iPrzedszkole);

– zasady odpłatności za wyżywienie i za pobyt dziecka powyżej „ustawowych” 5 godzin [dotyczy grup 10-godzinnych];

– ogólne zasady funkcjonowania grup przedszkolnych [przyprowadzanie, odbiór dzieci, realizacja podstawy programowej, wyposażenie dzieci przedszkolnych];

3) W przypadku potrzeby skorzystania z opieki przedszkolnej w dniu 1 września – proszę informację o takiej potrzebie wysłać mailem na adres: sekretariat@sp2reda.pl do wtorku 31 sierpnia, do godz. 14.00. W informacji proszę podać przewidywane godziny pobytu dziecka.

– Szkoła zapewni dyżur w godzinach 7.00 – 17.00 – dla dzieci z grup 10-godzinnych (grupa 0 b i 0 c) i w godzinach 8.00 – 13.00 – dla grupy 5-godzinnej, 0 a.

 

 

                                                                      Iwona Nowicka

                                                                       Dyrektor Szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki