Zgodnie z rozporządzeniem MEN, od 25 maja b. r. umożliwiamy uczniom klas VIII konsultacje i korzystanie z biblioteki szkolnej. Harmonogram konsultacji zamieszczony jest w terminarzu każdej klasy w dzienniku elektronicznym.

Od 1 czerwca  możliwość skorzystania z konsultacji będą mieli pozostali uczniowie naszej szkoły, tj. klasy IV – VII.

Szkoła organizuje konsultacje uwzględniając wytyczne GIS, MEN i MZ.

Rodziców i uczniów zainteresowanych konsultacjami w szkole, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem zgłosić chęć udziału w konsultacjach do nauczyciela danego przedmiotu. Uczeń przychodzący na konsultacje jest zobowiązany każdorazowo przedstawić oświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka. Wzór oświadczenia w załączeniu – do pobrania.

OŚWIADCZENIE_RODZICA_KONSULTACJE

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA KONSULTACJI_SP2

Konsultacje w szkole – informacje dla ucznia*

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły.
 • Harmonogram konsultacji znajdziesz w terminarzu swojej klasy w dzienniku elektronicznym.
 • Zapoznaj się razem z rodzicami z procedurami, instrukcjami obowiązującymi w szkole.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • Przychodź dokładnie na godzinę, na którą zostałeś umówiony.
 • Kieruj się wyłącznie do sali, w której odbywają się konsultacje.
 • Nie wolno gromadzić się uczniom przed budynkiem szkoły, pamiętaj o zachowaniu odstępu w przestrzeni publicznej, min. 2 m.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • W sali podczas konsultacji z nauczycielem używaj maseczek oraz rękawiczek jednorazowych.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
 • Po zdezynfekowaniu rąk, zostanie zmierzona Ci temperatura.
 • Nie przynoś do szkoły zbędnych rzeczy.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli chcesz skorzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie trwania epidemii COVID-19.

*na podstawie wytycznych GIS, MEN,MZ

Od tego tygodnia, zgodnie z rozporządzeniem MEN, udostępniamy uczniom klas VIII możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

W bieżącym tygodniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:

– wtorek (26.05.) – godz. 12.00 – 15.00

– środa (27.05.) – godz. 11.30 – 15.00.

Uczniów przychodzących do biblioteki obowiązuje taki sam reżim sanitarny, jak przy wejściu na konsultacje – wejście pojedynczo, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury na wejściu, trzymanie dystansu od innych osób na terenie szkoły.

Zgodnie z wytycznymi MEN, od poniedziałku 25 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą zajęć, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o zajęcia w szkole.

Wniosek należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

WNIOSEK

PROCEDURA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie informuje:

 1. W dniach 26 maja – 28 maja 2020 r. odbędzie się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych .

2.Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły.

 1. Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu, do skrzynki stojącej przed wejściem do placówki bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

4.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500 lub telefonicznie pod numerem 58-678-30-66.

                                                                                              Iwona Nowicka

                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Zgodnie z wytycznymi MEN, od środy 20 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą opieki, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o opiekę w szkole wraz z  oświadczeniem o braku możliwości zapewnienia opieki dziecku w związku z powrotem do pracy.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

PROCEDURA_FUNKCJONOWANIA_GRUP_PRZEDSZKOLNYCH_COVID_19

OŚWIADCZENIE_O_PRACY

WNIOSEK_O_OPIEKĘ_PRZEDSZKOLNĄ

Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2  dziękują i wspierają Służbę Zdrowia w czasie pandemii Koronawirusa. Wyrażamy podziękowanie za trudną pracę wszystkim MEDYKOM. Przystępując do akcji Kartka dla Medyka chcemy wyrazić wdzięczność i okazać szacunek dla wszystkich zawodów medycznych oraz wzbudzić refleksję nad ochroną własnego zdrowia.

Efekty pracy naszych uczniów można zobaczyć wchodząc na link umieszczony poniżej:

https://padlet.com/wiolkamos/drnvszhck3lyaq8a

Serdecznie pozdrawiamy!!!

Mały Samorząd Szkolny

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), czyli ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek.

Czytaj dalej

Zrzut ekranu ze zdjęciami ekologicznych toreb które uczniowie kasy 4C zaprojektowali z okazji tegorocznego Dnia Ziemi.

Kwiecień jest miesiącem, w którym obchodzimy Dzień Ziemi. Dzieci z klasy 0c zapoznały się ze sposobami dbania o przyrodę np. oszczędzanie wody, zachowanie w lesie, segregowanie śmieci. Po wysłuchaniu wiersza “Tylko jeden raz”, doszliśmy do wniosku, że podobnie jak ludzie – także rośliny i zwierzęta mają tylko jedno życie, dlatego należy szanować przyrodę i każde żywe stworzenie.
W celu utrwalenia zdobytych wiadomości dzieci wykonały plakat “Przyjaciel przyrody”.

Agnieszka Wandtke

Przy okazji omawiania tematu “Mieszkańcy wiejskiego podwórka”, dzieci wykonały makietę wiejskiej zagrody. Technika wykonania pracy była całkowicie dowolna. Każdy pracował według swojego pomysłu. Wykorzystane zostały między innymi klocki, gotowe figurki, ale też wykonane samodzielnie sylwety zwierząt. Efekt końcowy prac jest niesamowity. Dzieci spisały się na medal.

Agnieszka Wandtke

„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić

to tylko jedno – MIŁOWAĆ”

                                                                             – Jan Paweł II –

 

Jak ten czas szybko mija – to już 5 lat współpracy naszej szkoły z Puckim Hospicjum p.w. św. Ojca Pio.

W tym roku były to wyjątkowe Pola Nadziei, ponieważ nie mogliśmy bezpośrednio uczestniczyć w kwestowaniu na rzecz hospicjum.

Nasi wspaniali Wolontariusze jednak nas nie zawiedli. W ramach tegorocznej akcji Wirtualne Pola Nadziei 2020, przygotowali przepiękne prace artystyczne… nie tylko plastyczne 😊

Czytaj dalej

Drodzy Uczniowie!!!

Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Jeśli masz ochotę, wejdź na link zamieszczony  poniżej a dowiesz się kilku ciekawych informacji …. możesz również zagrać w gry edukacyjne.

Czytaj dalej

Drodzy uczniowie,

Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś o zdrowym odżywianiu, higienie, zrobić kilka zadań , obejrzeć filmik lub zobaczyć książkę o Koronawirusie  zajrzyjcie proszę na poniższy link:

https://padlet.com/wiolkamos/rfwl9cy67mbt4987

Mały Samorząd Szkolny

Doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki