(wtorki – kl. IV-VIII / środy – kl. 0, I-III)

07-08.09.2021. – Zebrania ogólne   

09.09.2021. – spotkanie dyrektora z Radą Rodziców  

 
02-03.11.2021. – konsultacje; informacja o wynikach śródokresowych; zagrożenia;

14-15.12.2021. – zebrania ogólne; informacja o zagrożeniach; propozycje ocen na koniec semestru;

* Do 21.01.2022. – termin wystawienia ocen za I semestr;
* 21.01.2022. – zakończenie I semestru
*  II semestr – od 24.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

25-26.01.2022. – zebrania ogólne; podsumowanie I semestru;

12-13.04.2022. – konsultacje, sprawy bieżące klas; klasy VIII – obowiązkowe zebrania przed egzaminami

17-18.05.2022. – zebrania ogólne; wyniki nauczania i wychowania; informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcowych;

*Do 10.06.2022 r. – termin wystawienia ocen na koniec roku

*15.06.2022 r. (środa) – Rada klasyfikacyjna

Dokładne informacje o godzinach spotkań i gabinetach będą podawane przez wychowawców klas.

12.11.2021 r. (pi.),
07.01.2022. (pi.),
02.05.2022. (pon.),
24-25-26.05.2022. (egz. kl. VIII),
17.06. (piątek po Bożym Ciele)
– W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pracuje w godz. 7.00 – 17.00.

Wszystkich Świętych – 1 listopada (pon.)

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia (sob., niedz.)

Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r. (sobota)

Wielkanoc – 17.-18. kwietnia

Święto Pracy – 1 maja (niedziela)

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja (wtorek.)

Boże Ciało – 16 czerwca (czw.)

01.09.2021 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2021 r. – Uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej (czwartek)

ślubowanie klas I,     – ślubowanie klas IV

01.11.2021 r. –  Wszystkich Świętych (poniedziałek)
11.11.2021 r. – Narodowe  Święto Niepodległości (czwartek)

23.12.2021 r.-31.12.2021 r. –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2022 r. – Nowy Rok (sobota)

* styczeń – egzamin próbny klas VIII

21.01.2022 r. – zakończenie I semestru
14.02. – 27.02.2022 r. –  Ferie zimowe

* marzec / rekolekcje – egzamin próbny klas VIII
14.04. – 19.04.2022 r. – Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc – 17-18.04.)

03.05.2022 r. (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja

24-25-26.05.2020.EGZAMINY KLAS VIII

24.06.2022 r. – Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

15 września grupa 0 C dumnie wkroczyła do przedszkolnej sali przyodziana w kropki, gotowa do świętowania Dnia Kropki 🙂

Zerówkowicze wysłuchali z uwagą treści książki P. Reynoldsa “Kropka”. Rozmawialiśmy o talentach i  supermocach, a także o  ich odpowiednim pielęgnowaniu i rozwijaniu.

Czytaj dalej

8 września 2021 r. grupa 0 c wzięła udział w Narodowym Czytaniu – akcji, której inicjatorem był Prezydent Andrzej Duda. W tym roku cała Polska czytała „Moralność Pani Dulskiej”. Fragment utworu specjalnie wybrany dla naszych zerówkowiczów został odczytany przez nauczycielkę i wysłuchany w ogromnym skupieniu przez dzieci.

Czytaj dalej

06 września 2021 r., klasa VIII d miała okazję wziąć udział w warsztatach edukacyjnych pod nazwą „Akademia Mocy”, które odbywały się na terenie Aquaparku w Redzie, a organizatorem było
Centrum EduFun.

Edukatorzy wcielający się w rolę Nikoli Tesli oraz Powermana, przybliżyli uczniom następujące zagadnienia:

  • energia: rodzaje
  • prąd: definicja, prąd stały a prąd zmienny, moc prądu, natężenie linii pól elektromagnetycznych
  • zjawiska towarzyszące przesyłowi prądu
  • sposób dostarczania prądu z elektrowni do naszych domów

Czytaj dalej

1 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. W ten rok nasza szkoła wkracza jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie, na który składają się: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego i Przedszkole nr 3.

Podczas uroczystych inauguracji wszystkich grup klas, dyrektor nowopowstałego Zespołu, Pani Iwona Nowicka serdecznie powitała uczniów wraz z obecnymi rodzicami, całe grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

Przypominając o obowiązujących nadal szczególnych obostrzeniach wynikających z pandemii COVID-19, pani dyrektor wyraziła głęboką nadzieję na trwały powrót w tym roku do nauczania stacjonarnego oraz życzyła wszystkim uczniom  jak najpełniejszego rozwoju wiedzy, umiejętności i zdolności, a pedagogom – satysfakcji z pracy i wielu osiągnięć.

Czytaj dalej

PONIEDZIAŁEK               8:30   –  14:30

WTOREK                            8:30   –  14:30

ŚRODA                                8:30   –  14:30

CZWARTEK                        8:30   –  13:30

PIĄTEK                               8:30   –  11:30

 

W dniach 7 – 8 września (wtorek – środa) odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami.

Wtorek – klasy IV – VIII, środa – klasy 0 i I-III. Spotkania odbędą się w przedziale czasowym 17.00 – 19.00. Dokładne godziny oraz numer klasy podadzą wychowawcy w terminarzach klas w Librusie.

– We wtorek (7.09.) o godz. 17.00 na hali sportowej odbędzie się spotkanie informacyjne dot. możliwości organizacji przez szkołę szczepień przeciw COVID-19 dla uczniów w wieku 12 lat i więcej. Zapraszamy zainteresowanych rodziców uczniów z klas VII i VIII.

– W czwartek 9 września o godz. 17.30 – spotkanie nowo wybranych Przedstawicieli klas do Szkolnej Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły (na stołówce).

– W związku z obowiązującymi nadal obostrzeniami sanitarnymi, przypominam, że osoby przychodzące do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk na wejściu oraz osłona ust i nosa i utrzymywanie (w miarę możliwości) dystansu od innych podczas pobytu na terenie szkoły.

Iwona Nowicka,

Dyrektor Szkoły.

Wychowawstwa –  r. szk. 2020/2021

Klasa Wychowawca Klasa Wychowawca
O a Lidia Nowak VI a Beata Jażdżewska

Beata Rejent  (n-l wspomagający)

O b Ewa Kończal-Kwiatkowska,

Magdalena Hnatow

VI b Aleksandra Franczuk-Tusk
O c Izabela Oberzig

Paulina Kita

   VI c Agnieszka Borkowska
  I a    Ewelina Szreder

Klaudia Poskróbek  (n-l wspomagający)

   
I b Justyna Meiranke VII a Justyna Sulewska
I c Dagmara Pospieszna – Piątkowska (zast.) VII b Anna Stępniarek
I d Monika Mróz VII c Katarzyna Kurc
II a Joanna Oller-Izdebska VII d Rafał Brieger
II b Elżbieta Józefowicz VII e Róża Ostolska
II c Beata Rathenow

Marzena Predoń-Rojek (n-l wspomagający)

   
II d Małgorzata Zwolińska VIII a    Barbara Pospieszna – Pyziak
III a   Barbara Przybylska VIII b Mariusz Bizewski
III b Joanna Słuszewska-Grychta

Ewa Zielińska (n-l wspomagający)

VIII c Łukasz Domagała
III c   Dagmara Pospieszna – Piątkowska VIII d Kamila Czapiewska
III d     Wioletta Mosińska VIII f Maciej Paczkowski
    VIII g Kamila Kolleck

Anna Bałdyga (n-l wspomagający)

IV a Anna Kondrat    

 

IV b    Teresa Piotrzkowska    
IV c Katarzyna Piwecka-Witt    
IV d Izabela Dąbrowska

Alicja Radzio (n-l wspomagający)

   
       
V a  Paulina Masztalerek    
V b Magdalena Szornak    
V c Julia Dziubich

Bożena Rogowska-Lemiech (n-l wspomag.)

   
V d Izabela Pohl    

 

 

 

Od 6 września będą wydawane obiady w stołówce szkolnej. Koszt posiłku abonamentowego (czyli ze zniżką 1,50 zł) to 5,70 zł.

Rodziców zainteresowanych kontynuacją lub rozpoczęciem zakupu obiadów dla dziecka od września b. r., prosimy o złożenie Oświadczenia rodzica w sprawie obiadów w sekretariacie szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie do dnia 06.09.2021 r. oraz o dokonanie przelewu za posiłki najpóźniej do dnia 10.09.2021 r.

Wzór oświadczenia oraz regulamin korzystania z posiłków do pobrania poniżej.

1. Harmonogram dni, w których wydawane będą obiady do końca roku szkolnego:

Miesiąc Okres Ilość dni Kwota przy abonamencie

5- dniowym

Wrzesień 06.09.21 – 30.09.21 19 19 x 5,70 zł = 108,30 zł
Październik 01.10.21 – 29.10.21 21 22 x 5,70 zł = 125,40 zł
Listopad 02.11.21– 30.11.21 19 19 x 5,70 zł = 108,30 zł
Grudzień 01.12.21 – 22.12.21 16 16 x 5,70 zł =   91,20 zł
Styczeń 2022      
Luty      
Marzec      
Kwiecień      
Maj      
Czerwiec      

Opłaty w wysokości 5,70 zł za każdy posiłek należy dokonywać na wydzielony rachunek bankowy szkoły najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (w przypadku dokonywania wpłaty w sposób inny niż przelew elektroniczny z konta osobistego należy dostarczyć potwierdzenie przelewu osobiście lub drogą mailową w obowiązującym terminie).

Termin płatności za miesiąc wrzesień: 10.09.2021 r.

2. Szczegóły przelewu:

Nr rachunku: 72 1160 2202 0000 0003 4223 7139

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc, dni tygodnia

  1. Jan Kowalski, IIIa, luty, pn-pt (abon. 5-cio dniowy)

lub np. Jan Kowalski, IIIa, luty, 3 dni: pn, śr, czw

3. Zmiany:

Wszelkie zmiany w zakresie korzystania przez dziecko z posiłków (np. rodzaj abonamentu, rezygnacja) są dopuszczalne w drodze pisemnego oświadczenia złożonego najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, który ma zostać objęty zmianą.

 

4. Odwołanie posiłku:

Odwołanie posiłku może zostać zgłoszone wyłącznie przez rodzica do godziny 8.00 w dniu nieobecności dziecka. Dotyczy to również odwołania posiłku z powodu udziału dziecka z wycieczce (wyjściu).

Zgłaszając odwołanie posiłku należy wskazać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę/y nieobecności dziecka, imię i nazwisko rodzica zgłaszającego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w drodze e-mailowej na adres: sp2reda.obiady@gmail.com

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: sp2reda.obiady@gmail.com

Nie opłacenie obiadów w wyznaczonym terminie skutkuje nieotrzymaniem obiadu przez dziecko.

Oświadczenie rodzica w sprawie korzystania z obiadów abonamentowych

Regulamin korzystania przez uczniów z posiłków obiadowych_wrzesień_2021

 

przerwa o 11.30
Poniedziałek 4b, 4c, 5b, 5d, 6b, 7a, 7b, 7c, 8b, 8d, 8f
Wtorek 4a, 4c, 4d, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7d, 7e,
Środa 4a, 4b, 4c, 5b, 5c, 6a, 7d, 8c, 8d, 8f
Czwartek 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 8d, 8g,
Piątek 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 7d, 7e, 8c, 8d,

 

przerwa o 12.35
Poniedziałek 5a, 4a, 4d, 5c, 6a, 6c, 7d, 7e, 8a, 8c, 8g
Wtorek 4b, 5a, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 8g
Środa 4d, 5a, 5d, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7e, 8a, 8b, 8g
Czwartek 4a, 4d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8f,
Piątek 4a, 4d, 5b, 5c, 5d, 6c, 7c, 8a, 8b, 8f, 8g

 

Klasy 0-3 jedzą obiad na 6. godzinie lekcyjnej (11.50-12.35) pod opieką wychowawcy świetlicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki