Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,

Poniżej zamieszczona zostaje Procedura funkcjonowania Szkoły w czasie trwania epidemii COVID-19.

Proszę wszystkich do zapoznania się z jej zapisami. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i o zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, zobowiązuję wszystkich uczestników Społeczności Szkolnej SP 2 w Redzie do respektowania i stosowania się do określonych w Procedurze zasad.

Z poważaniem,

Iwona Nowicka,

Dyrektor Szkoły

 

PROCEDURY_COVID_19_Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2

PROCEDURY_COVID_19_OŚWIADCZENIE_RODZICA

Zebrania z rodzicami odbędą się w dniach 8-9 września 2020 r.
Prosimy o zachowanie niezbędnych środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu) dla bezpieczeństwa nas wszystkich.
Szczegółowy grafik w załączniku.

Zebrania w klasach 0-VIII

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemią COVID-19, w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, od 1 września 2020 r.  podczas przemieszczania się w obszarze budynków szkoły, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów klas IV – VIII oraz rodziców / opiekunów i inne osoby wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie się do następujących zasad reżimu sanitarnego:

– dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,

– zakrycie ust i nosa (maseczka lub przyłbica) oraz

– utrzymywanie dystansu społecznego według ogólnie przyjętych w przestrzeni publicznej zasad.

Z dniem 7 września wprowadza się stosowanie powyższych zasad

również dla dzieci/ uczniów z klas 0 – III.

Zobowiązuję i proszę wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów dzieci i inne osoby wchodzące na teren szkoły o stosowanie się do zasad i procedur, które wynikają z poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich członków społeczności szkolnej oraz są zgodne z wytycznymi i zaleceniami MEN, MZ i GIS.

 

Iwona Nowicka,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie.

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj dalej

W dniu 1 września 2020 roku odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie po raz pierwszy od marca 2020 roku spotkali się na terenie placówki. Uroczystości odbyły się w trudnym dla wszystkich okresie. Poszczególne klasy witały szkołę w odstępach , przychodząc różnymi drogami celem zapewnia jak największego bezpieczeństwa uczniom.
Pani Dyrektor Iwona Nowicka poinformowała uczniów o nowych procedurach w związku z COVID 19.
Najbardziej z przyjścia do szkoły cieszyli się nasi pierwszoklasiści, którzy stawili się w 100 %!
Zapowiada się trudny rok, po reakcjach uczniów i nauczycieli widać, że wszyscy chcą powrotu do normalnego życia szkoły.
Życzymy wszystkim uczniom wspaniałego roku szkolnego 2020/2021 zdrowia, sukcesów w nauce i zadowolenia ze swoich osiągnięć.
Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie

Dyżur pedagoga mgr Ewa Kardyś

Opieka pedagogiczna nad klasami: klasy 0b, 0c, Ib, Id, II – wszystkie, III wszystkie, IV wszystkie, V wszystkie

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.00 – 14.00 8.45 -12.45 9.45 – 13.45 8.45 – 12.45

 

10.30 – 13.30

 

    15.00 – 17.00

dyżur dla rodziców

 

 

 
 

Dyżur pedagoga mgr Wojciech Muża

Opieka pedagogiczna nad klasami: klasy 0a, Ia, Ic, VI – wszystkie, VII wszystkie, VIII wszystkie

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07-50 –  11.00 07.50 – 13.10 10.00 – 13.10 09.15-13.00 10.15 – 12.50
12.35 – 14.00       14.35 – 15.40
        16.25 – 17.25 dyżur dla rodziców
 

Dyżur psychologa mgr Ewa Rój

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 – 13.00 10.00 – 14.40 08.00 -16.30 09.00 – 13.30 09.00- 12.00
 
 

 

Uwaga!

Rodziców prosi się o uzgadnianie spotkań telefonicznie

pod numerem 58 678 30 66

 

 

WNIOSEK

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Przed nami początek nowego roku szkolnego. Po wakacjach wszyscy cieszymy się z powrotu do szkoły, mamy jednak świadomość, że wracamy w dość szczególnych warunkach, że stan zagrożenia epidemicznego nie minął, wobec czego będziemy funkcjonować w specjalnym reżimie organizacyjno-sanitarnym.

Bazując na wytycznych MEN, GIS i MZ, wprowadzamy w szkole rozwiązania mające na celu zapewnienie możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły poruszania się i przebywania w różnych miejscach w szkole. Oto niektóre z planowanych rozwiązań:

Uczniowie będą wchodzili do szkoły trzema wejściami:

– głównym wejściem (klasy I-III i IV – VI mające szatnię w boksach szatniowych),

– wejściem od parkingu (klasy VII – VIII i VI b – mające szafki w nowej szatni),

– wejściem na nową halę od boiska (klasy zaczynające dzień od wf-u).

Klasy młodsze (I-III) będą spędzały przerwy naprzemiennie na korytarzu (na boisku) lub w klasie pod opieką nauczyciela. Klasy IV-VIII większość lekcji w danym dniu będą odbywały w jednym gabinecie, bez konieczności przechodzenia z klasy do klasy.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki