EKOLOGIA W SZKOLE

Uczniowie naszej szkoły poznają i badają przyrodę w najbliższym otoczeniu. Klasa 6c udała się na wiosenny rekonesans wzdłuż dzikiego brzegu rzeki Redy. Po drodze spotkaliśmy obudzone pająki, nornicę i żabkę. Dominik wyjaśnił kolegom jak odkłada się materiał niesiony przez rzekę. Znaleźliśmy też niestety śmieci. Dlaczego znalazły się w rzece?
Uczniom towarzyszyły:Karolina Warzocha i Katarzyna Piwecka-Witt

W sobotę, 27 kwietnia 2019 roku od godz. 09:00 do 12:00 odbędzie się akcja oczyszczania koryta rzeki Redy, z kajaków i brzegu. W akcji może wziąć udział każdy mieszkaniec naszego miasta i nie tylko. Osoby do 18 lat tylko pod opieką dorosłych. Wstęp wolny.

Trasa sprzątania dostępna na stronie Fabryki  Kultury w Redzie.

Czytaj dalej

W ramach zajęć technicznych i zgłębiania zagadnienia recyklingu uczniowie klasy 5C  wykonali zabawki z odpadów według własnego pomysłu. Hasłem przewodnim projektu była idea “Robimy porządek z odpadami”.

Czytaj dalej

W ramach zajęć plastycznych uczniowie klas siódmych przygotowali Eko Ulotki  promujące pro-ekologiczną postawę wśród społeczności uczniowskiej SP nr 2. “SP2 eko jest i dlatego chodzić tam chcesz” – to jedno z haseł trafnie podsumowujących wspólne działania uczniów i nauczycieli.

Czytaj dalej

W ramach lekcji plastyki uczniowie klas szóstych zaprojektowali w zespołach ekogry planszowe. Projekt miał na celu  propagować wiedzę z zakresu ekologii, pobudzić kreatywność i wyobraźnię uczniów i połączyć całość w dobrą zabawę.

Czytaj dalej

Współczesne opakowania oprócz swej podstawowej funkcji ochronnej mają wiele zadań. Na nich znajdują się obowiązkowe informacje o produkcie, ale przede wszystkim opakowanie jest nośnikiem reklamy. My, konsumenci powinniśmy być świadomi tej dodatkowej funkcji opakowań        a jednocześnie zwracać uwagę na to jakim odpadem stanie się opakowanie przez nas wybrane. Wybierając produkty i opakowania przyjazne środowisku możemy znacznie ograniczyć wytwarzanie odpadów. Co jednak zrobić z opakowaniami, które już się pojawiły w naszym domu? Nasi uczniowie znaleźli rady na odpady. Wykorzystaliśmy je robiąc:

Czytaj dalej

Tak, jak co roku od wielu lat uczniowie naszej Szkoły walczą o zdobycie tytułu Lidera Lokalnej Ekologii. Uczniowie klasy 2 a włączyli się również w realizację zadań pro ekologicznych, takich jak:

Czytaj dalej

4 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla 6-latków ,,EKOLOGIA WIERSZEM PISANA”. Jest to wydarzenie edukacyjne z najdłuższą tradycją w naszej szkole.  W konkursie uczestniczyło 19  uczniów klas zerowych z przedszkoli i szkół podstawowych Redy, Rumi i Wejherowa. Uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce ekologicznej.

Czytaj dalej

Dnia 28.03.2018 klasy 5e i 5g wraz ze swoimi opiekunami wybrali się na zwiedzanie zakładu zagospodarowania odpadów – „EKO DOLINA” w Łężycach. Jest to zakład zajmujący się unieszkodliwianiem i zagospodarowywaniem odpadów. To nowoczesne przedsiębiorstwo spełnia wszystkie normy europejskie i stanowi szansę na nadrobienie wieloletnich opóźnień naszego regionu w dziedzinie ekologii.

Czytaj dalej

29 marca w ramach projektu „Lider lokalnej ekologii” w naszej szkole odbył się Ekologiczny Pokaz Mody zorganizowany przez panie: Beatę Jażdżewską oraz Katarzynę Kurc.

Czytaj dalej

20 marca 2019 r. odbył się szkolny Turniej Sportowo-Ekologiczny dla uczniów klas 0-III. Celem tego turnieju było połączenie wiedzy ekologicznej z zabawą. Turniej odbył się w czterech turach: klasy 0, klasy I, klasy II i klasy III. Uczniowie biorący udział w turnieju musieli wykazać się znajomością wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej rozwiązując wykreślankę, krzyżówkę czy też układając puzzle.

Czytaj dalej

„Podnieś 5 z parku” to akcja, którą na terenie parku rozpoczęli uczniowie klasy 2 b i 1d . Znajdziesz plastik, podnieś, wrzuć do kosza – na tym ogólnie polega przybierający na popularności trend #Podnieś5. My nie ograniczamy się  do 5. – W tej akcji nie chodzi to, by dzieci sprzątały za kogoś śmieci.

Czytaj dalej

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe, bo piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci.

Czytaj dalej

12 marca br. w ramach projektu “Lider Lokalnej Ekologii” w naszej szkole odbył się Happening Ekologiczny który miał na celu aktywizację społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie klas IV oraz V tego dnia tworzyli na sali gimnastycznej “żywe” napisy takie jak : jestem EKO, Kocham EKO i kolorowe segregowane śmietniki. Dzieciom bardzo podobała się zabawa.
Mamy nadzieję że takie działania wspierają wiedzę na temat Ekologii.

Czytaj dalej

27 lutego uczniowie klasy 1c i 2d odwiedzili mieszkańców Akwarium Gdyńskiego. 30 minutowa prezentacja w Sali Kinowej przybliżyła największą rafę koralową, jej mieszkańców oraz zagrożenia i sposoby ochrony tego ekosystemu. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy zasiedli przy mikroskopie. Po doświadczeniach z mikroskopem, w formie testów uczniowie wypełnili materiały edukacyjne.

Czytaj dalej

24 stycznia b. r. odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Technicznego pt. „Drugie życie odpadów”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na to, jakie rodzaje i w jak dużej ilości towarzyszą nam odpady – śmieci, które mogą podlegać przetworzeniu  i powtórnemu użytkowaniu. Zadaniem uczestników było stworzenie prac z wykorzystaniem materiałów odpadowych.

Czytaj dalej

Przedłużamy termin składania prac do 18.01.2019 r.

W związku dużą ilością wydarzeń i konkursów świątecznych  organizowanych w grudniu, postanowiliśmy wydłużyć termin składania prac konkursowych

do 18.01.2019 r. . Ocena prac i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 21.01.2019 r. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi  24.01.2019 r. r. na uroczystym spotkaniu podsumowującym konkurs.

 

                                                                            Pozdrawiamy świątecznie

                                                                          Organizatorzy Konkursu

J. Brojakowska

E. Józefowicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki